Vacciner - influenza

Fra i år træder bekendtgørelsen om gratis influenzavaccination til risikogrupper i kraft fra den 1. oktober. 

Følgende persongrupper med  bopæl i Danmark, har ret til gratis influenzavaccination:

  • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge med følgende lidelser efter lægelig vurdering:  

- kroniske lungesygdomme

- hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

- diabetes 1 eller 2

- medfødt eller erhvervet immundefekt

- påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft 

- kronisk  lever- og nyresvigt

 

  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • svært overvægtige BMI > 40 efter lægelig vurdering
  • personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • gravide i 2. og 3. trimester
  • husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfdt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering