Uddannelseslæger

Læge Katharina Nørgaard, uddannelseslæge
Læst medicin i Tyskland
Afsluttet studie i 2020

 

Elise Vaaben Bojsen